SIBI ET POSTERIS

Sibi et Posteris

Sibi et posteris - Sobě a budoucím, toto heslo si dali v roce 1930 zednáři zakládající novou pražskou lóži do svého štítu. Na práci těchto bratří v roce 2008 navázali bratři z lóží Most, U tří hvězd a Národ, když se rozhodli do ní vnést znovu světlo. Dnes lóže sdružuje bratry různého věku a profesí, na svých pravidelných setkáních usiluje o sebezdokanalení svých členů a snaží se přispět k tomu, aby pro nás i pro budoucí byl svět lepším místem k životu.

Lóže sibi et posteris pracuje pod záštitou Veliké lóže České republiky, jediné regulérní obedience v naší zemi, která má široké mezinárodní uznání.